Dịch vụ khác

Bàn Xuân Hòa, ghế nhựa (01 mâm/ 6 người)

80,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Xuân Hòa (01 mâm/ 6 người)

150,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Banquet (1 mâm/ 6 người)

350,000đ/Bộ

Bàn Xuân Hòa, ghế Chiavary (1 mâm/ 6 người)

400,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế Xuân Hòa (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

500,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế Banquet (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

550,000đ/Bộ

Bàn tròn, ghế chiavary (1 mâm/ 10 người)

Có mặt kính, chân xoay

600,000đ/Bộ

Zalo: 0888 909 909